Poradenství

O poradenství (angl. counselling) řekl kdysi Carl Ransom Rogers, že je především setkáním dvou lidí. Proto kladu důraz i na příjemné domácí prostředí. Více o tom, jak pracuji se dočtete níže. Ideální formát setkávání je na 1 sezení v délce 60 minut jednou týdně. Připravte se však, že ta hodina týdně není to jediné, co bude potřeba investovat. Pokud chcete skutečně dosáhnout změny, budete muset investovat další svůj čas a úsilí i během doby mezi našimi setkáními. Budete potřebovat čas pro sebe, na přemýšlení, na provádění změn, pro které se rozhodnete a někdy dávám klientům i „domácí úkoly“. Vězte ale, že tohle je ten typ investice, který se člověku jako jeden z mála vždycky vyplatí.

O tom, jak funguje poradenství/psychoterapie, si můžete přečíst v tomto mém článku.

Jak pracuji

Hluboce věřím, že je nutné ctít individuální svět každého člověka a pokud se mi dostane té cti, že mě do svého světa pozve jako svého průvodce a poradce, pak v něm chci našlapovat po špičkách a rozhodně ho nehodlám měnit k obrazu svému. Pravidelně také chodím na supervize a intervizní setkání s kolegy, abych se ujistil, že se tím také řídím. Vnitřní svět každého člověka je pro mě posvátný. To se týká i vnitřního světa účastníků seminářů a workshopů, které vedu – ať už pro veřejnost, či pro firmy.

Podobně jako Carl Ransom Rogers, zakladatel humanistické psychoterapie, bytostně věřím v to, že to klíčové, to, co pomůže člověku najít jeho vnitřní zdroje a motivaci dosáhnout nejlepší možné verze sebe sama – tedy sebeaktualizace, je bytostné setkání s jiným člověkem, tzv. encounter. Rogers vědeckými postupy prokázal, že aby bylo toto setkání pro druhého přínosné, musí psychoterapeut či poradce (sám používal oba termíny) splnit tři základní podmínky – má být bezpodmínečně pozitivně přijímajícíempatický kongruentní, tedy autentický, schopný být sám sebou, a zároveň schopný projevovat se v souladu se svými pocity a tělesnými prožitky.

Věřím ale, že v některých životních situacích je také potřeba ještě trochu něco víc než jen to. Proto jsem také věnoval velké úsilí, abych se seznámil s celou řadou dalších psychoterapeutických přístupů i s psychologickou teorií, stejně jako s poznatky moderní neuropsychologie, psychoneuroimunologie a psychoonkologie.

Svůj pohled na některé věci je zachycen i v rozhovoru, který jsem v září 2019 dělal s Danielou Drtinovou pro DVTV. Můj náhled na některé rány, které dostáváme v dětství, zase najdete v mém podcastu 13 hříchů rodičovství, který jsme připravili s šéfredaktorkou Marianne, Monikou Mudranincovou, i v jeho pokračování 13 hříchů rodičovství – Jak z toho ven.

S kým pracuji

Poskytuji pouze individuální poradenství pro dospělé. Párovou ani rodinnou psychoterapii nenabízím, stejně tak nepracuji s dětmi. Rád vám ale doporučím některého ze svých kolegů, kteří se těmto oblastem věnují. S důvěrou se můžete obrátit také na portál Terapie.cz sdružující všechny soukromé psychoterapeuty s aktuálně volnou kapacitou.

Pokud je, nebo v posledních 5 letech byl, váš partner či rodinný příslušník mým klientem, bohužel s vámi z etických důvodů nemohu pracovat. Je to jednak proto, že terapeut má mít na klienta pohled bez jakýchkoliv předpojatostí a na jeho životní situaci se má dívat pouze a jen jeho očima, což v takovém případě není možné už tak snadno zajistit, a jednak proto, že současný/bývalý klient musí mít k dispozici bezpečné prostředí, což by bylo těžké zajistit, když by věděl, že ke mně chodí někdo jeho z blízkých.

Cena

  • Cena za jedno sezení v délce 60 minut je 3000 Kč/127 €. Aktuálně pracuji pouze online. Sezení může probíhat přes Skype, Microsoft Teams či WhatsApp.

Pokud potřebujete sezení z jakéhokoliv důvodu zrušit, je možné omluvit se nejpozději 24 hodin předem. Pokud se klient řádné neomluví, musí dané sezení uhradit.

Platbu je možné provést převodem na bankovní účet č.: 2400103235/2010 (CZK) nebo CZ1220100000002001959108 (EUR) v den sezení.

Jak se objednat

Objednat se můžete buď prostřednictvím formuláře níže, e-mailu na martin@zikmund.cz nebo telefonicky, na čísle +420 602 630 155. Na e-mail a textové zprávy obvykle odpovídám do 48 hodin. Telefonické hovory bohužel po většinu dne nemohu přijímat.

Upozornění: Aktuálně nepřijímám nové klienty. Bývalí klienti se mohou v případě potřeby vrátit do terapie. Pracuji již pouze online.

Hledáte nabídku pro firmy? Klikněte sem.