Projekty

Kromě své soukromé praxe a firmy se věnuji také několika projektům, které mají za cíl pomáhat lidem, aby byli v životě spokojenější a šťastnější.

Projekt 13 hříchů rodičovství

Projekt 13 hříchů rodičovství si klade za cíl pomáhat rodičům i dětem, ať už malým nebo dospělým, ke svobodnějšímu a šťastnějšímu životu i rodičovství. Jeho součástí je jak podcast 13 hříchů rodičovství – Jak z toho ven, tak nejrůznější vzdělávací semináře.

Tento projekt je vyústěním mé mnohaleté práce, navazuje na předchozí školení pro firmy, sérii článků na mém blogu jecasnazmenu.cz a Marianne.cz i na úspěšný podcast 13 hříchů rodičovství, který jsem natáčel v letech 2019 a 2020 spolu s šéfredaktorkou českého vydání časopisu Marianne, Monikou Mudranincovou. Více o celém projektu 13 hříchů rodičovství se dozvíte na webu projektu.

Projekt #SexQnAs

Projekt #SexQnAs (Sex: Questions and Answers), neboli v překladu otázky a odpovědi o sexu, si klade za cíl detabuizovat oblast sexuality. Projekt, který je svou formou zaměřen převážně na dospělé a dospívající, se postupně bude bez hodnocení a předsudků zabývat jednotlivými oblastmi sexuality a sexuálního zdraví, které lidem nejčastěji působí potíže s psychickým a fyzickým zdravím, v partnerských vztazích a ve vztahu k sobě.

Tento projekt vznikl jednoduše proto, že jsem se ve své soukromé psychoterapeutické praxi za poslední roky setkal až s příliš mnoho lidmi, kteří si nesli sexuální traumata a/nebo měli problémy v sexuální oblasti, a to často i v rámci dlouholetých vztahů či manželství, a to z jednoho jediného důvodu – nedostatku informací o sexualitě a neschopnosti o sexualitě hovořit. V současné době jsem ho začlenil pod projekt 13 hříchů rodičovství.

Den pro školu

Od roku 2021 v rámci projektu Den pro školu pravidelně přednášíme v českých školách na témata spojená s psychickým zdravím, stresem, reziliencí a péčí o sebe. Za dobu spolupráce s projektem jsme zrealizovali přednášky již na základních, středních i vysokých školách v Praze, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Blog Je čas na změnu

Blog Je čas na změnu odstartoval již v roce 2015 s jediným cílem – pomoci psaným slovem těm, kteří si zrovna v životě procházejí složitou situací, ve které se ocitli osamoceni. Obsahuje celou řadu tematicky ucelených článků, které provádějí čtenáře nejrůznějšími životními situacemi i problémy, a to včetně myšlenek na sebevraždu.

Jak přežít rakovinu

Neziskový projekt Jak přežít rakovinu je určen na pomoc onkologicky nemocným pacientům i jejich bližním započal v roce 2018. Chce se stát průvodcem onkologických pacientů, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. V rámci projektu vyšla už první publikace Rakovina z pohledu těla a duše, která je určena primárně pro lékaře, psychoterapeuty a částečně také pro pečující o onkologicky nemocné. Na této stránce si ji můžete zdarma stáhnout.